Konferencja WTwZ

O projekcie

Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” jest projektem Koła Naukowego Procesu Zarządzania działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pierwsza edycja odbyła się wiosną 2012 roku.

Celem konferencji jest poddanie do dyskusji najnowszych zachowań podmiotów gospodarczych na rynkach oraz ich krytyczna ocena. Wydarzenie jest przede wszystkim świetną okazją do tego, aby w krótkim czasie zapoznać się z najnowszymi trendami występującymi na rynkach krajowych i zagranicznych. Oprócz wystąpień młodych naukowców, którzy w dużej mierze prezentują aspekty teoretyczne, w konferencji biorą też udział praktycy biznesu, czyli menedżerowie krakowskich firm.

Tematyka wystąpień podczas konferencji zawiera się w szerokim rozumieniu dyscyplin zarządzania i ekonomii, jednak z naciskiem na ich najnowsze kierunki i teorie. Od roku 2015 każda edycja będzie miała swoje hasło przewodnie.

Pragniemy, aby wydarzenie nie było tylko okazją wygłoszenia referatów przez prelegentów, ale również miejscem żywej dyskusji audytorium. Owocem konferencji jest publikacja monografii. Książka ukazuje się również w wersji elektronicznej, do której każda osoba ma darmowy dostęp przez Internet.

Organizatorami konferencji są członkowie Koła Naukowego Procesu Zarządzania działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Prace nad projektem przed pierwsze V edycji koordynowała mgr Małgorzata Wesołowska – doktorantka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UE w Krakowie, natomiast w VI edycji koordynację przejęła Daria Sikora – studentka Rachunkowości i Controllingu.

 

Poprzednie edycje

Edycja 2016
15 marca 2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się piąta edycja konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”, której hasłem przewodnim było „Zarządzanie projektami w praktyce”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania działające przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja składała się z dwóch sesji referatowych oraz panelu wymiany do-świadczeń i dobrych praktyk. Udział w konferencji wzięli studenci i doktoranci z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów osób z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród prelegentów znaleźli się też praktycy – przedstawiciele różnych organizacji, tj. IPMA Polska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz IPMA Young Crew. Podczas ostatniego panelu eksperci z krakowskich organizacji studenckich wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu zarządzania projektami przez organizacje non-profit, w których na co dzień działają. Panel ten był nowością tegorocznej edycji i cieszył się dużym zainteresowaniem.

Konferencja była wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonomii i zarządzania, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się wystąpieniom oraz brali udział w dyskusji. Już niedługo ukaże się publikacja, zawierająca teksty prelegentów oraz innych autorów, którzy zaprezentują swoje prace z tej tematyki.

Zachęcamy również do polubienia i śledzenia strony konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/konferencja.wtwz

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji.

Księga Abstraktów

 

EDYCJA 2015

24 marca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był „Outsourcing w gospodarce”. Pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Procesu Zarządzania działające przy Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Czynny udział w konferencji wzięli studenci i doktoranci kierunków ekonomicznych. Opróczreprezentantów Uczelni organizującej wydarzenie (UE Kraków) uczestnicy mieli możliwość wysłuchać referatów osób z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych. Słuchacze mieli okazję zapoznać z podstawami teoretycznymi outsourcingu, jak również z bardziej szczegółowymi zagadnieniami tej dziedziny.

Konferencja była wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Owocem konferencji będzie publikacja monografii zawierająca teksty prelegentów, ale też innych autorów, którzy pragną zaprezentować swoje prace z tej tematyki. Następna edycja konferencji, piąta, odbędzie się wiosną 2016 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy. Zachęcamy też do polubienia i śledzenia profilu konferencji na Facebook’u https://www.facebook.com/konferencja.wtwz

 

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji.
KSIĘGA ABSTRAKTÓW

EDYCJA 2014

25 marca 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się trzecia edycja konferencji naukowej pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”. Wydarzenie zostało otwarte przez Prodziekana Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Bogusza Mikułę.

Czynny udział w konferencji wzięli studenci i doktoranci z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów osób z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja była podzielona na cztery panele tematyczne, w których znalazły się referaty poruszające tematykę m.in. grywalizacji, mediów społecznościowych, e-marketingu, zarządzania portfelem projektów, audytu, Six Sigmy oraz controllingu.

Podczas konferencji słuchacze mogli również spotkać się z praktyką zarządzania, która była przedstawiona przez menedżerów firmy Tesco (sponsora wydarzenia), którzy opowiadali o tym, jak pozyskiwać i utrzymywać talenty w firmie, jak działa centrum dystrybucji Tesco oraz w jaki sposób firmy mogą wzbudzać zaangażowanie i potencjał pracowników.

Konferencja była wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonomii i zarządzania, którzy przybyli licznie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji. W czasie dyskusji można było usłyszeć opinie i komentarze pracowników naukowych Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, menedżerów firmy Tesco, studentów, doktorantów oraz prelegentów.

 

Publikacje

Do tej pory ukazały się trzy publikacje.

Publikacja zbiorcza po pierwszej i drugiej edycji konferencji
„Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw” pod red. T. Małkusa i M. Sołtysika

Darmowy dostęp do książki
http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/wspolczesne-uwarunkowania-rozwoju-przedsiebiorstw-0

Publikacja po trzeciej edycji konferencji
„Współczesne problemy zarządzania organizacjami” pod red. E. Piwoni-Krzeszowskiej i T. Małkusa

Darmowy dostęp do książki
http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/wspolczesne-problemy-zarzadzania-organizacjami

Publikacja po czwartej edycji konferencji
„Współczesne trendy w outsourcingu” pod red. S. Wawaka i M. Sołtysika

Darmowy dostęp do książki
http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/wspolczesne-trendy-w-outsourcingu

Publikacja po piątej edycji konferencji
Współczesne trendy w zarządzaniu projektami” pod red. M. Sołtysika i M. Wesołowskiej

Darmowy dostęp do książki
https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/wspolczesne-trendy-w-zarzadzaniu-projektami-0